lego logo
2019-03-21

下載信件全文

(以電郵發出)
⽴法會交通事務委員會
鐵路事宜小組委員會主席
易志明議員

易議員:
跟進:港鐵測試新信號系統導致列⾞相撞
3 ⽉ 18 ⽇零晨港鐵在⾦鐵與中環站的交渡⼝進⾏荃灣線新信號系統測試時發⽣嚴重事故,⼀列從⾦鐘駛往中環的列⾞攔腰撞向另⼀列從中環駛往⾦鐘的列⾞的第…

繼續閱讀
立法會事務
2019-03-20

以下是今日(三月二十日)在立法會會議上莫乃光議員的提問和勞工及福利局局長羅致光博士的書面答覆:

問題:

有調查的結果顯示,兒童和青少年在使用手機方面的自制能力一般較低,而他們一旦上網成癮,便容易產生抑鬱和焦慮。有關注團體指出,兒童和青少年長時間使用手機和瀏覽社交媒體可能影響他們的作息規律、身心健康和人際關係…

繼續閱讀
立法會質詢
2019-03-15

2012 – 2013

工作報告

2013 – 2014

工作報告

2014 – 2015

工作報告

2012 – 2016

工作報告(四年工作報告總覽)

2016 – 2017

工作報告

2017 – 2018…

繼續閱讀
出版刊物
2019-02-27

以下是今日(二月二十七日)在立法會會議上莫乃光議員的提問和創新及科技局局長楊偉雄的書面答覆:

問題:

關於政府向資訊及通訊科技公司提出披露和移除資料的要求,政府可否告知本會:

(一)政府分別在二○一八年的上半年及下半年,向資訊及通訊科技公司提出披露資料要求的以下詳情(按政府部門以表分項列出有關資料):…

繼續閱讀
立法會質詢
2019-01-31

*發言稿與真實發言內容有出入

主席,多謝李慧琼議員提出『落實多元教育 紓緩學生及家長壓力』議案

睇翻近來既國際人才競爭力排名,先有上年由瑞士洛桑管理學院發表既「2018年世界人才報告」,新加坡在63個國家或地區中排名13,超越香港成為亞洲第一。香港的排名由去年的12位下跌至第18位,…

繼續閱讀
議會發言
2019-01-30

*發言稿與真實發言內容有出入

主席,多謝陳振英議員今日提出『推動金融科技中心發展,鞏固本港的國際金融中心地位』議案

目前全世界好多國家/城市都積極推動金融科技,香港既競爭對手新加坡為例,佢地政府係完善金融基建和法規、給予資源上面行得好快

早係2015年新加坡已經開始著手…

繼續閱讀
議會發言
2019-01-30

以下是今日(一月三十日)在立法會會議上莫乃光議員的提問和運輸及房屋局局長陳帆的書面答覆︰

問題:

近年,有不少城市(例如新加坡)的當局透過登記或牌照制度,准許新興電動個人代步工具(例如小型電單車、電動輔助單車、電動滑板及電動單輪車)合法地在道路上行駛,並就該等工具的大小、馬力、最高速度、安全裝備等事宜作出規…

繼續閱讀
立法會質詢
2018-12-13

主席,我地成日話要發展智慧城市,其實除左係利用創新科技便利市民日常生活之外,另一個目的係改善市民生活質素,點樣利用科技改善生活環境,利用科技降低人類對環境既破壞,係我地當務之急。

係外國,利用科技改善環境唔係新既政策,發展智慧城市是全球趨勢,既可有效減省資源消耗、促進可持續發展,又可提高該城市的宜居性、提…

繼續閱讀
議會發言
Office Of Hon. Charles Mok, Legislative Councillor (IT)