lego logo
2013-10-24

約三分二受訪者對公署出版的指引中提出「建議最佳行事方式」存疑。

沒有公共領域豁免,推行公開資料會比較困難。

兩個月前,「起你底」事件在業界迴響甚大,因此我和香港無線科技商會(WTIA)合作於9月至10月初進行了一項意見調查,上週公佈結果。
從我們收到的128份問卷中,超過六成受訪者不同意公署處理「起你底…

繼續閱讀
網絡自由和私隱
2013-10-24

主席,馬尼拉人質事件過了三年,香港政府面對菲律賓政府一酬莫展,不只是人質死難者家屬和生還者的傷痛,實在是香港的一個恥辱。

我上星期六在收音機聽到生還者李瀅銓女士的香港家書,她用了三個字母形容特區政府跟進事件的態度,真的是三個字母:「hea」。

李女士的信的內容,令我非常感動。她令我覺得,受害者的悲哀可能已經漸漸過去…

繼續閱讀
影片
2013-10-23

主席,馬尼拉人質事件過了三年,香港政府面對菲律賓政府一酬莫展,不只是人質死難者家屬和生還者的傷痛,實在是香港的一個恥辱。
我上星期六在收音機聽到生還者李瀅銓女士的香港家書,她用了三個字母形容特區政府跟進事件的態度,真的是三個字母:「hea」。
李女士的信的內容,令我非常感動。她令我覺得,受害者的悲哀可能已經漸漸…

繼續閱讀
議會發言
2013-10-18

新聞稿
逾六成不滿私隱專員處理「起你底」事件
IT界要求公署加強溝通,法例與時並進
(10月18日)因應移動應用程式「起你底」於2013年8月中被個人資料私隱專員公署點名批評嚴重侵犯個人私隱,引起資訊科技界憂慮,莫乃光立法會議員(資訊科技界)辦事處和香港無線科技商會(WTIA)合作於9月至10月初進行《智能手機應…

繼續閱讀
網絡自由和私隱
2013-10-17

就《善用公共財政 加強香港經濟創意動力》修正案發言稿

1. 主席,多謝梁繼昌議員今日提出的議案。他的議案,有幾個地方吸引我,他說,香港經濟缺乏創意動力,嗱,我們通常比較少用創意動力形容經濟,我覺得梁議員正正是看出了香港經濟所欠缺的,創意、和動力。所以,他建議政府提高人力資本及社會基礎建設的投資,我亦完全同意。

2…

繼續閱讀
影片
2013-10-16

莫乃光議員的修正案

(註: 粗字底線體:修正措詞; 刪除線: 刪除原議案措詞)

鑒於目前本港經濟缺乏創意動力,本會促請政府,在透過擴闊稅基及增加基本工程儲備基金的開支種類以維持平衡預算的同時,大幅提高人力資本及社會基礎建設的投資;本會亦促請政府制訂長遠、全面及具體的科技產業政策,包括加強科技教育、營造優良創…

繼續閱讀
議員議案/修正案
2013-10-16

代主席,本來我今日都無打算發言,都諗住無乜嘢講,講乜都講過晒,講乜梁振英都唔理。除了盲搶地,其他地方香港政策其他政策全部交白卷:民主又好、民生又好、教育經濟發展又好,次次都係人肉錄音機般唸出來,都沒有甚麼作用。

怎料昨天,梁振英政府又嚟喇,唔該晒,終於又有嘢講,而且唔講都唔得,政務司司長話郭家麒議員…

繼續閱讀
議會發言
2013-10-16

主席,多謝梁繼昌議員今日提出的議案。他的議案,有幾個地方吸引我,他說,香港經濟缺乏創意動力,嗱,我們通常比較少用創意動力形容經濟,我覺得梁議員正正是看出了香港經濟所欠缺的,創意、和動力。所以,他建議政府提高人力資本及社會基礎建設的投資,我亦完全同意。
不過,聽了幾位同事的發言,吸引其他議員的,似乎是「擴闊稅基」,很…

繼續閱讀
議會發言
2013-10-16

以下為今日(十月十六日)在立法會會議上莫乃光議員的提問和政制及內地事務局局長譚志源的書面答覆:
問題:

政府在二○○九年就檢討《個人資料(私隱)條例》(第486章)(《條例》)進行諮詢時,個人資料私隱專員公署(公署)建議在公共領域取得的個人資料無需受保障資料第3原則(即個人資料的用途須與最初收集的目的相同或直接…

繼續閱讀
立法會質詢
Office Of Hon. Charles Mok, Legislative Councillor (IT)